Jipi Japa品牌简介

Jipi Japa是一个优闲与舒适兼备的女装鞋履品牌。读音为Hepe Hapa,是西班牙语,于06年秋冬季进驻香港。Jipi Japa一直专注于造鞋工艺上,务求所设计的鞋履能令客人体验舒适与休闲之余,又不失时尚风格。